Poradnia

 Poradnia BONUS 2001 sp. z o.o. sp. k.

 w Skórzewie ul. Poznańska 74

NIP: 777-323-82-62 Regon 302716555 KRS 0000508167

REJESTRACJA CZYNNA:  poniedziałek-piątek  7.30 – 17.30
telefoniczna,
osobista,
przez osoby trzecie,

 rejestracja online

Informujemy, że zgodnie z umową zawartą z NFZ, przypadki pilne muszą być przyjęte w ciągu 3 dni a stabilne w ciągu 7 dni.

Wszelkie dokumenty (recepty, dokumentacja etc.) są wydawane osobiście, po okazaniu dowodu osobistego.

Zapisy do kardiologa na I półrocze 2020 roku
rozpoczynają się od 4 grudnia (środa) 2019r.

poradnia

 Poradnia lekarza rodzinnego w Skórzewie

prowadzi leczenie w ramach umowy z NFZ oraz pacjentów posiadających kartę Medicover

Przychodnia lekarska Skórzewo oferuje leczenie ambulatoryjne.

_______________________________________________________________

WIELKOPOLSKI ODDZIAŁ NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

61-823 Poznań  ul. Piekary 14/15

tel. centrali  –  61 850 60 00

e-mail: centrala@nfz-poznan.pl

www.nfz-poznan.pl

INFOLINIA DLA PACJENTÓW

tel. 800-800-850

Informacja o liczbie oczekujących i średnim czasie na udzielenie świadczenia

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00

Osoby niesłyszące – kontakt:

niesłyszacy@nfz-poznan.pl

WAŻNE

1.    BONUS 2001 świadczy usługi ludziom ubezpieczonym w NFZ lub posiadającym karty ubezpieczenia dodatkowego MEDICOVER

2.    Wizyty odbywają się po uprzednim umówieniu w rejestracji osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie.

3.    Wizyty pilne muszą być zrealizowane w ciągu trzech, a stabilne w ciągu siedmiu dni.

4.    Usługi lekarskie obejmują porady: lekarza rodzinnego, pediatry, internisty, kardiologa, hypertensjologa, dermatologa, otolaryngologa, foniatry, chirurga ( w tym zabiegi), neurologa, ginekologa, diabetologa i dietetyka. Tylko do pediatry, internisty, lekarza rodzinnego i ginekologa nie potrzeba skierowania.

5.    Ustawa z dnia 27.08.2004 o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych nie precyzuje ważności skierowania do szpitala czy poradni. Obowiązuje zasada, że skierowania są ważne dopóty, dopóki istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę podjęcia działań diagnostycznych lub terapeutycznych. Pacjent pozostający pod stałą opieką poradni specjalistycznej nie wymaga corocznego odnawiania skierowania.

6.    Specjalista, pod opieką którego znajduje się pacjent, zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości leczenia, zlecania wszystkich badań diagnostycznych związanych z kontrolowaniem jego choroby oraz orzekaniem.

7.    Po zakończeniu leczenia szpitalnego, także w przypadku udzielenia świadczenia w izbie przyjęć, stosownie do zaistniałej sytuacji każdy pacjent powinien zostać zaopatrzony w następujące dokumenty: kartę wypisowa, skierowania na świadczenia zalecone w karcie informacyjnej, recepty na leki i zlecenia na środki pomocnicze, druk ZLA, zlecenie na transport

8.    Dzieci do 16 r ż badane są tylko w obecności opiekuna prawnego, a między 16-18 r ż mogą posiadać zgodę opiekuna wyrażoną na piśmie.

9.    Gabinet Szczepień czynny w godzinach do- i popołudniowych realizuje szczepienia obowiązkowe kalendarzowe oraz dodatkowe zalecane, związane np. z podróżami.

10. Pracownia USG realizuje tylko badania kierowane przez pracowników BONUS 2001.

11. Punkty pobrań krwi: ALAB czynne codziennie w godzinach 7.30 do 11.00 w Skórzewie ul. Poznańska 7 oraz DIAGNOSTYKA na Poznańskiej 74 w Interdent Sp. z o.o. codziennie w godzinach 8.00 do 12.00.

12. Konieczność zabezpieczenia transportu sanitarnego obowiązuje każdego świadczeniodawcę, który stwierdza takie wskazania w odniesieniu do danego pacjenta. Za niedopuszczalne uważa się odsyłanie pacjentów do lekarzy rodzinnych w celu uzyskania skierowania na transport sanitarny.

13. W BONUS 2001 obowiązuje regulamin porządkowy. Zgodnie z nim pacjent, który 5-krotnie umówi się i nie przyjdzie na wyznaczoną wizytę (nie odwołując jej wcześniej) może zostać skreślony z listy aktywnych pacjentów.

Poradnia przyjmuje pacjentów po wcześniejszej rejestracji

  • Bonus 2001 sp. z o. o. Sp. k. informuje, że pracą komórek organizacyjnych w przypadku świadczeń ambulatoryjnych, kieruje: Paweł Sobkowski.

  • Rejestracja czynna codziennie w godzinach 7.30 do 17.30. Zapisy na porady ambulatoryjne odbywają się osobiście, telefonicznie lub upoważnione osoby trzecie u pracowników rejestracji. Wizyty domowe umawiane są bezpośrednio u lekarza.

  • Składanie skarg i wniosków u świadczeniodawcy: osobiście lub telefonicznie pod nr telefonu 695 770 916.

  • Zlecone przez lekarzy badania można wykonać u podwykonawców:

– badania laboratoryjne ALAB laboratoria u nas w czwartki 7.00-11.00 lub codziennie od pn-so 7.30 do 11.00 w Skorzewie ul. Zakręt lub jakimkolwiek punkcie pobrań ALAB-u. Nasze skierowania realizowane są również przez wszystkie punkty pobrań DIAGNOSTYKI (tel.61477777).

– MED – LUX Sp. z o. o. Przeźmierowo ul. Rynkowa 63 tel. 618163900.

– RENTGEN B. Musiał i E. Młynarczyk ul. Świt 49 tel. 061 865 39 28.

– Szpital Wojewódzki w Poznaniu u. Juraszów 7/19 tel. 618212200.

– Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu ul. Przybyszewskiego 49 tel. 061891100.

– Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera UM w Poznaniu u. Szpitalna 27/33 tel. 618491200.

– POSUM Poznań al. Solidarności 36 tel. 616477777.

– Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi UM w Poznaniu u. 28 czerwca 1956 nr 135/147 tel. 618334421.

– AN-CON Usługi Diagnostyczne Poznań ul. Galileusza 8/18 tel. 600153636.