Lekarze rodzinni

Lekarze rodzinni przyjmują w godzinach:

pn – czw    –  8:00 – 18:00;         pt               –  8:00 – 15:00

Nasz zespół to Lekarze Rodzinni i Pediatrzy:

dr J. Bocian-Sobkowska  

Poniedziałek,  Środa  7:50-10:30 i 15:30-17:30,
Wtorek,  Czwartek,  Piątek  7:50-12:30.

dr. Barkowiak

Poniedziałek 15:00-18:00,
Wtorek 13:30-16:30,
Środa 8:00-10:00,
Czwartek 13:00-16:00,
Piątek 9:00-12:00.

dr F. Handke

Poniedziałek  15:00-18:00,
Piątek   15:00-18:00.

dr B. Janowska-Stuchlak         Wtorek,  Czwartek  15:00-18:00

dr M. Łabuś                                    na zastępstwo

PEDIATRA:

dr M. Piorunek             Wtorek, Środa, Piątek  8:00-12:30,  Poniedziałek,  Czwartek  13:00-17:30

 

WAŻNE

 

  1. Lekarz POZ (podstawowej opieki medycznej pracujący w gabinecie lekarza rodzinnego) ordynuje leki specjalistyczne, jeżeli w dokumentacji medycznej posiada informację od lekarza specjalisty, wykonującego umowę w ramach NFZ, o rozpoznaniu, rodzaju oraz dawkowaniu w/w leków. Bez tej informacji możliwe jest uzyskanie recepty na lek, ale pełnopłatnej.

 

  1. Jeżeli pacjent objęty leczeniem specjalistycznym wymaga wykonania badań kontrolnych, pozostających w związku z prowadzonym leczeniem, skierowania na te badania wystawia i pokrywa koszty prowadzący specjalista.

 

  1. W przypadku, gdy pacjent objęty leczeniem specjalistycznym wymaga leczenia szpitalnego, skierowanie do szpitala wystawia prowadzący specjalista. Jeżeli pacjent wymaga pójścia do innego specjalisty, również on wystawia skierowanie, a nie odsyła do lekarza rodzinnego.

 

  1. W przypadku zakwalifikowania pacjenta na oddział szpitalny, wykonanie niezbędnych badań diagnostycznych leży po stronie szpitala.

 

  1. Szpital zapewnia pacjentowi leki związane z przebiegiem hospitalizacji. W czasie jej trwania pacjent nie może korzystać z poradni lekarza rodzinnego w celu uzyskania recept czy zleceń na środki pomocnicze jak np. pieluchomajtki.

 

  1. Pacjent po zakończeniu hospitalizacji ( także na oddziale ratunkowym) powinien zostać zaopatrzony, stosownie do zaistniałej sytuacji w następujące dokumenty: informację dla lekarza POZ, recepty, zwolnienie lekarskie.

 

  1. Każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w trakcie prowadzenia leczenia w przypadkach medycznie uzasadnionych wystawia zwolnienie lekarskie.

 

  1. Rodzice mają obowiązek zgłoszenia swoich dzieci do ubezpieczenia. Nowy przepis art. 67 ust. 3a ustawy zdrowotnej stanowi, że:

 

„w przypadku członków rodziny do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym wystarczy zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego przez jedna osobę podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, z tym, że wnuki mogą zostać zgłoszone tylko w przypadku, gdy żaden z rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie art. 66 ust. 1 lub nie jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji z tytułu wykonywanej pracy lub na własny rachunek albo ubezpieczeniu dobrowolnemu.”

 

lekarze rodzinni

Lekarze rodzinni przyjmują w ramach NFZ