Rejestracja online

Logowanie do systemu rejestracji online

Karty do logowania są wydawane w rejestracji poradni

– odbiór osobisty kart na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Karty są wydawane wyłącznie pacjentom naszej poradni