Zwolnienia lekarskie

Punkty nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, SOR-y, izby przyjęć

Pacjenci, którzy  udają się po pomoc do punktów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, SOR-ów, Izb przyjęć mają prawo do otrzymania zaświadczenia o niezdolności do pracy (zwolnienia L4) lub kontynuowania nauki lub uczestnictwa w zawodach sportowych, o ile lekarz taką niezdolność stwierdzi.

Obowiązek wystawienia zaświadczenia o niezdolności do pracy lub kontynuowania nauki spoczywa na lekarzu, który taą niezdolność stwierdzi.

Tak więc niezgodne z przepisami jest odsyłanie pacjenta po takie zaświadczenie do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Należy jednocześnie pamiętać, że nie każde zaświadczenie lub orzeczenie każdy lekarz może wystawić. Związane jest to z kompetencjami, zakresem sprawowanej opieki i dostępem do dokumentacji medycznej.